PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA - Pogledajme

Eclectic, obrt za usluge
Vodimo vas na predstavu “pogledajme”

Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Eclectic, obrt za usluge/ Bleiweisova 11, 10 000 Zagreb/ OIB: 44755471683, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi 07.06.2019 u 18h- 09.06.2019.u 18h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.

Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja. 
Nagrada je ulaznice za predstavu “pogledajme”  za 2 osobe:

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

 

 

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu Organizatora Eclectic i napraviti sljedeće:

  1. Lajkati Facebook stranicu Eclectic
  2. Lajkati Facebook stranicu Arterariji
  3. Podjeliti ovu objavu javno
  4. Tagirati osobu s kojom želite ići na predstavu i napisati odgovor na postavljeno kreativno pitanje: “Zašto biste baš vi trebali dobiti nagradu i ići na predstavu "pogledajme"?”, u komentar ispod objave NAGRADNOG NATJEČAJA na Eclectic Facebook stranici.

 

Svi Sudionici slobodni su se uključiti u Natječaj u bilo kojem trenutku, a najkasnije 09.06.2019. u 17h. Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni 09.06.2019. u 18.30h.

 

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Istekom razdoblja trajanja natječaja iz članka 4. ovih Pravila, pobjednici Natječaja bit će proglašeni zaključno s danom 09.06.2019.  prema odluci žirija na Facebook stranici Eclectic  na web adresi https://www.facebook.com/eclectic.hr/

Žiri Natječaja će o konačnim pobjednicima odlučiti prema odgovoru na kreativno pitanje koje će se ocjenjivati temeljem kriterija originalnosti i kreativnosti na skali od 1 do 10. Pobjednici natječaja moraju dati najkreativniji odgovor na postavljeno pitanje, a o najkreativnijim odgovoru odlučivat će žiri.

 

Sudionici Natječaja izričito prihvaćaju da po navedenom kriteriju budu ocjenjivani od strane članova žirija i njihovu ocjenu prihvaćaju kao konačnu.

Stručni žiri čine:

  1. Antonia Barišić, Eclectic
  2. Viktorija Kadežabek, Eclectic
  3. Pavla Miličić, vanjski suradnik

Više Sudionika s istim prezimenom s iste adrese smatrat će se jednim pobjednikom. Objavljeni dobitnici trebaju administratoru Facebook stranice Eclectic poslati sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj, e-mail i broj mobitela. Priređivač zadržava pravo zatražiti od dobitnika uvid u identifikacijske dokumente koji sadrže osobnu fotografiju dobitnika kako bi se potvrdio identitet dobitnika na pobjedničkim prijavama.

 

 

Članak 8
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti nastavljena elektronskom poštom ili putem inboxa Eclectic Facebook stranice. Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom materijalu bez naknade.

Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 09.06.2019. u 18 h na službenoj facebook stranici Organizatora Ecletctic.

Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno starateljski odnos.

 

Članak 13
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 15
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.

Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 18
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete tvrtki obrtu za usluge, Eclectic, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Eclectic, obrt za usluge ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Zagreb, 07.06.2019.

Organizator
Eclectic, obrt za usluge